רגעים של
השראה

עץ בסערה

תפקיד האומנות זה להוציא לפועל מה שכמוס,להביא את המופשט אל המורגש.
פורפ' בנו גרוס (ז"ל)

חנוכה

האומנות זה כניסה עמוקה  לתוך המציאות:מציאות הפנימית של האדם-התודעה שלו -ומציאות החיצונית: לראות -את ה"עין סוף" בתוך ה"סוף". 
פורפ' בנו גרוס (ז"ל)

הדיוקן האחרון

האומנות זה לגלות בדברים החומרים ביותר את הניצוץ האלוקי.וזה קירוב לקדושה.זה לגלות "פנים חדשות" בכל דבר.
פורפ' בנו גרוס (ז"ל)

אוקיינוס הכחול

באומנות יש אמונה.
פורפ' בנו גרוס (ז"ל)

רגעים של
יצירה

רגעים של
הפתעה

אריה

באומנות יש את הכח להוציא מאיתנו את הטוב שגנוז בנו. 
מיכי יוספי

זכרון מצחיק

"האומנות יותר קרובה לרפואה מי האסתטיקה" אמר חכם סיני לפני אלפי שנים.
סשה אוקון